The Latest

Apr 19, 2014 / 86 notes
Apr 19, 2014 / 11 notes
Apr 19, 2014 / 36 notes

(via gabsopenmind)

Apr 19, 2014 / 145 notes

(via gabsopenmind)

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać.
Antoine de Saint-Exupéry
Apr 18, 2014 / 2 notes
Apr 18, 2014 / 4 notes
Apr 18, 2014 / 521 notes
Apr 18, 2014 / 70 notes
Apr 18, 2014 / 3 notes
Apr 18, 2014 / 405 notes
Apr 18, 2014 / 114 notes
Świat to trud­ne miej­sce. Je­mu nie za­leży. Choć nie żywi niena­wiści do ciebie i do mnie, nie darzy nas też miłością. Dzieją się na nim rzeczy straszne, których nie można wytłumaczyć. […] Świat cię nie kocha. […] Pa­miętaj jed­nak, żeby ro­bić swo­je. Ta­kie masz za­danie na tym trud­nym świecie, mu­sisz pod­trzy­mywać swoją miłość i ro­bić swo­je choćby nie wiem co.
Stephen King
Apr 18, 2014
Apr 18, 2014 / 646 notes
Apr 18, 2014 / 138 notes
Apr 18, 2014 / 172,254 notes